Když na zmrzku, tak NA ZMRZKU!

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.nazmrzku.cz.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

1.1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JIMAK s.r.o. Durychova 1388, 500 12 Hradec Králové, IČ:04906390, DIČ: CZ 04906390, vedená u Krajský soud v Hradci Králové C 36834. (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: Durychova 1388, 500 12 Hradec Králové, email: info@jimak.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a se souhlasem, například newsletter.

2. Správce zpracovává osobní údaje, pro případné kontrolní doložení Vašeho souhlasu.

3. Správce zpracovává osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

4. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

5. Údaje pro zákaznický účet. V případě, že si zřídíte zákaznický účet, budou Vaše údaje (jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, emailová adresa, tel. číslo) uloženy v databázi správce. Ve Vašem zákaznickém účtu jste pak trvale informováni o tom, že můžete například kdykoliv upravit nebo vymazat svůj účet. Nejste oprávněni umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Správce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský účet déle nevyužíváte, nebo v případě, kdy porušíte své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). V jiném případě jsou data uchovávána po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. Zákaznické hodnocení. Správce Vám nabízí možnost hodnocení výrobků z jeho nabídky (zákaznické recenze). Vaše zákaznické hodnocení je zveřejněno anonymně popř. pod jménem, které zadáte za tímto účelem do formulářového pole. Pro zadání zákaznického hodnocení je nutné, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu a číslo Vaší objednávky. Tyto údaje slouží výhradně k prokázání ověřeného hodnocení (stroj může hodnotit pouze zákazník, který ho vlastní), údaje nejsou nikde zveřejněny ani předány třetím osobám. Jakmile pověřený pracovník překontroluje platnost, zařadí recenzi a údaje smaže. V tomto případě jsou údaje archivovány max. 5 dní.

8. Kontaktní formuláře. Vámi poskytnuté osobní údaje do kontaktního formuláře budou zpracovávány pouze za účelem kontaktování Vaší osoby (jméno/firma, telefonní číslo a email) ze strany Správce. Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán na příslušné pracoviště online podpory správce. Nejdéle po uplynutí lhůty 15 dnů po vyřízení dotazu, budou Vaše osobní údaje poskytnuté ve formuláři smazány, pokud nedojde například dle obsahu zprávy k dalším zákonným důvodům, proč údaje archivovat. Například poptávka na náhradní díl, který nebude delší dobu dostupný.

9. Formulář pro vložení emailové adresy pro hlídání naskladnění produktu. Vámi poskytnutá emailová adresa bude zpracovávána pouze za účelem kontaktování Vaší osoby (vložené emailové adresy) ze strany Správce, při změně v naskladnění konkrétního produktu. Systém pracuje automaticky. V případě změny v naskladnění jste automaticky informován/a a ve stejné chvíli je adresa automaticky smazána. Znovu vložením adresy můžete po potvrzení Vaši emailovou adresu také kdykoli odebrat.

10. Formulář služby poptávka služeb. Vámi poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, a email) vložené do formuláře, budou zpracovávány pouze za účelem kontaktování Vaší osoby (telefonního čísla) ze strany Správce. Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán na příslušné pracoviště online podpory správce. Nejdéle po uplynutí lhůty 15 dnů po vyřízení dotazu, budou Vaše osobní údaje poskytnuté ve formuláři smazány, pokud nedojde například dle obsahu zprávy k dalším zákonným důvodům, proč údaje archivovat.

11. Formulář služby kontaktujte nás. Vámi poskytnuté osobní údaje (jméno/firma, telefonní číslo a email) vložené do formuláře, budou zpracovávány pouze za účelem kontaktování Vaší osoby (telefonního čísla) ze strany Správce. Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán na příslušné pracoviště online podpory správce. Nejdéle po uplynutí lhůty 15 dnů po vyřízení dotazu, budou Vaše osobní údaje poskytnuté ve formuláři smazány, pokud nedojde například dle obsahu zprávy k dalším zákonným důvodům, proč údaje archivovat.

1.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nebo dokud budeme marketingové emaily odesílat, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

1.4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování www.nazmrzku.cz www.jimak.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
V těchto kategoriích se jedná zejména o smluvní přepravce a dále poskytovatele platebních bran a systémů, poskytovatele splátkového prodeje,  poskytovatele hostingu, provozovatele reklamních a analytických systémů, provozovatele nákupního rádce heureka.cz, externí účetní. Tito subdodavatelé spolupracují na základě zpracovatelských smluv a jsou jim vždy předány pouze nejnutnější osobní údaje, pro splnění spolupráce. Pokud nevznikají další oprávněné důvody, tyto firmy osobní data po použití k danému účelu mažou. Na základě vlastních opatření pak tyto data chrání v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2. Mimo analytické nástroje Služba Google Analytics (viz níže), správce nemá prozatím v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Ověřeno zákazníky vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Povinností Správce je pak nabídnout vám možnost tato sdělení nedostat. To bude řešeno nepotvrzeným checkboxem v pokladně eshopu s textem: Nesouhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat vaše služby.

a) Služba Google Analytics Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (následující: Google). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tj. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu užívání našeho webu. Informace o vašem používání těchto webových stránek, které generují cookie, jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam jsou uloženy. Vzhledem k aktivaci IP anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, ke sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google Inc. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete v centru ochrany osobních údajů zde.

b) Služba Google AdWords Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy zaslané společností Google, Google Adwords nastaví soubor cookie do počítače. Soubor cookie pro měření konverze se nastavuje, pokud uživatel klikne na reklamu zobrazovanou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Využíváme též remarketing nebo podobná publika, ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google. Využívají se k tomu též soubory cookie, Nejedná se však o informace, které mohou uživatele identifikovat. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete v centru ochrany osobních údajů zde.

c) Používání map (Google Maps)Tato webová stránka používá API služby Mapy Google pro interní zobrazení geografických informací. Při používání služby mapy Google shromažďuje, zpracovává a používá data návštěvníků o využití mapových funkcí. Další informace o zpracování údajů společnosti Google naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete v centru ochrany osobních údajů zde.

d) Služba Youtube Naše webové stránky využívají za účelem zlepšení kvality služby Youtube přehrávače videa. Server Youtube může přez tyto vložené přehrávače ukládat soubory cookie do Vašeho počítače. Více informací o těchto souborech, získáte zde

e) Služba Sklik Naše webové stránky využívají technologie retargetingu a měření konverzí od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. a zaznamenat, že jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy společností Seznam.cz, a.s.. Toto nevede ke sběru osobních údajů. Další informace je možné získat zde. Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit zde.

f) Facebook reklamy Naše webové stránky využívají shromažďování údajů o uživatelích pro účely měření (monitoring výkonu webu, mapování průchodu webem, fáze objednávky, sledování konverzí) také reklamních služeb sociální sítě Facebook. Vytváření remarketingových okruhů zde není v současné době využíváno. Další informace o nastavení a zrušení reklam, které se Vám zobrazují ve Vašem účtu, získáte zde.

g) Tlačítka sociálních médií Naše webové stránky používají tlačítka pro sociální média (Facebook, Twitter, YouTube, Google, Instagram, Pinterest), které umožňují přesměrování na stránky těchto služeb.  Tato tlačítka pro sociální média jsou integrována jako odkazy. Kliknutím na tlačítka sociálních médií budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele. Příslušný poskytovatel je pak odpovědný za dodržování předpisů o ochraně údajů a za správnost, aktuálnost a úplnost informací poskytovaných v této oblasti pro zpracování údajů.

h) Další informace o Cookies získejte také další informace o souborech Cookies, které nevyužíváme pro optimalizaci našich služeb.

1.5. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

1.6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

1.7. Závěrečná ustanovení

1. Správce je zároveň provozovatelem kamenné prodejny. Je-li tato prodejna monitorovány kamerovým systémem, zpracovává tyto kamerové záznamy sám správce. Doba uchování záznamů se stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele.

2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit a novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 20.11.2019.